Tenders

Purchase of research equipment: print head configuration / Zakup sterowników do głowic print head – SAULE-2/06/2016

2016.06.24

The subject of this procedure is buying two configurations for print heads.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup dwóch sterowników do głowic print head.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-2/06/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/06/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/06/2016