Tenders

Purchase of research equipment: spin coater / Zakup dwóch fabrycznie nowych spin coaterów (powlekaczy obrotowych) – SAULE-4/11/2016

2016.11.18

The subject of this procedure is buying two brand new spin coaters together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup dwóch fabrycznie nowych spin coaterów (powlekaczy obrotowych) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-4/11/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-4/11/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – SAULE-4/11/2016

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SAULE-4/11/2016

Wynik postępowania – SAULE-4/11/2016