Tenders

Purchase of research equipment: integrated sphere / Zakup fabrycznie nowej sfery całkującej (integrated sphere) – SAULE-3/11/2016

2016.11.17

The subject of this procedure is buying one brand new integrated sphere together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej fabrycznie nowej sfery całkującej (integrated sphere) wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/11/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/11/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – SAULE-3/11/2016

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SAULE-3/11/2016

Wynik postępowania – SAULE-3/11/2016