Tenders

Purchase of research equipment: integrated sphere / Zakup fabrycznie nowej sfery całkującej (integrated sphere) – SAULE-3/01/2016

2016.01.25

The subject of this procedure is buying a brand new integrated sphere.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup fabrycznie nowej sfery całkującej (integrated sphere).

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/01/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-3/01/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-3/01/2016