Tenders

Purchase of research equipment: metal sputter coater / Zakup napylarki metali – SAULE-8/12/2015

2015.12.31

The subject of this procedure is buying a brand new metal sputter coater.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej fabrycznie nowej napylarki metali.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-8/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-8/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zmiana treści Zapytania Ofertowego oraz terminu składania ofert

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-8/12/2015