Tenders

Purchase of research equipment: organic material sputter coater integrated with a glovebox / Zakup napylarki materiałów organicznych zintegrowanej z komorą rękawicową – SAULE-1/01/2016

2016.01.20

The subject of this procedure is buying a brand new organic material sputter coater integrated with a glovebox.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej fabrycznie nowej napylarki materiałów organicznych zintegrowanej z komorą rękawicową.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-1/01/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-1/01/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego – Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-1/01/2016