Tenders

Purchase of research equipment: light microscope / Zakup jednego fabrycznie nowego mikroskopu optycznego – SAULE-4/12/2015

2015.12.15

The subject of this procedure is buying a brand new light microscope.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego mikroskopu optycznego.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-4/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-4/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-4/12/2015