Tenders

Purchase of research equipment: glovebox / Zakup jednej fabrycznie nowej komory rękawicowej- SAULE-6/11/2015

2015.11.28

The subject of this procedure is buying a brand new glovebox.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup jednej fabrycznie nowej komory rękawicowej.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-6/11/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-6/11/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-6/11/2015