Tenders

Purchase of research equipment: glovebox / Zakup komory rękawicowej- SAULE-10/12/2015

2015.12.31

The subject of this procedure is buying a brand new glovebox.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednej fabrycznie nowej komory rękawicowej.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-10/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-10/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-10/12/2015