Tenders

Purchase of research equipment: laminar flow cabinet (3 pieces) / Zakup trzech fabrycznie nowych komór laminarnych – SAULE-7/12/2015

2015.12.22

The subject of this procedure is buying three brand new laminar flow cabinets.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup trzech fabrycznie nowych komór laminarnych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-7/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-7/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-7/12/2015