Tenders

Purchase of research equipment: nitrogen generator / Zakup jednego fabrycznie nowego generatora azotu – SAULE-5/12/2015

2015.12.16

The subject of this procedure is buying a brand new nitrogen generator.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego generatora azotu.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-5/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-5/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępownia – SAULE-5/12/2015