Tenders

Purchase of research equipment: fume hood (3 pieces) / Zakup trzech fabrycznie nowych dygestoriów – SAULE-6/12/2015

2015.12.22

The subject of this procedure is buying three brand new fume hoods.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup trzech fabrycznie nowych dygestoriów.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-6/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-6/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-6/12/2015