Tenders

Purchase of research equipment: InkJet laboratory printer for single layer testing, 3 pieces / Zakup trzech fabrycznie nowych drukarek laboratoryjnych InkJet do testowania pojedynczych warstw- SAULE-2/01/2016

2016.01.25

The subject of this procedure is buying three brand new InkJet laboratory printers for single layer testing.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup trzech fabrycznie nowych drukarek laboratoryjnych InkJet do testowania pojedynczych warstw.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/01/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/01/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacje o wyniku postępowania – SAULE-2/01/2016