Tenders

Purchase of research equipment: water deionizer/demineralizer / Zakup jednego fabrycznie nowego dejonizatora/demineralizatora wody – SAULE-2/12/2015

2015.12.09

The subject of this procedure is buying a brand new water deionizer/demineralizer.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup jednego fabrycznie nowego dejonizatora/demineralizatora wody.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/12/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-2/12/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/12/2015