Tenders

Rental of a cleanroom specialized laboratory space / Wynajem specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej typu cleanroom – SAULE-3/02/2016

2016.02.24

The subject of this procedure is rental of a cleanroom specialized laboratory space.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wynajem specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej typu cleanroom wraz z niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza technicznego przystosowanym do tego typu powierzchni.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/02/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-3/02/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Wymagań Użytkownika

Załącznik nr 3A – Specyfikacja Wymagań Użytkownika

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-3/02/2016