Tenders

Rental of office and laboratory space / Wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej – SAULE-5/11/2015

2015.11.06

The subject of this procedure is renting of office and laboratory space for a total of at least 180 m2.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej o powierzchni łącznej wynoszącej minimum 180 m2.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-5/11/2015.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-5/11/2015

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-5/11/2015