Tenders

Rental of research equipment: integrated Ink-Jet Printer for rigid and flexible substrates (including plastic films) / Wynajem aparatury naukowo-badawczej: zintegrowanej drukarki Ink-Jet do druku na podkładach sztywnych oraz elastycznych (w tym foliach) – SAULE-6/02/2017

2017.02.09

The subject of this procedure is the rental of research equipment: integrated Ink-Jet Printer for rigid and flexible substrates (including plastic films).

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wynajem aparatury naukowo-badawczej: zintegrowanej drukarki Ink-Jet do druku na podkładach sztywnych oraz elastycznych (w tym foliach).

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-06/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-6/02/2017

Zapytanie ofertowe – SAULE-6/02/2017 – Eng

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Appendix 1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Appendix 2

Załącznik nr 3 – Specyfikacja ogólna przedmiotu zamówienia

Appendix 3

Załącznik nr 4 – Wzór_porozumienia_o_zachowaniu_poufnosci_NDA-aktualizacja

Appendix-4 – updated

Zmiana_terminu_składania_ofert SAULE-6/02/2017

Zmiana_załącznika_nr_4_do_postępowania SAULE-6/02/2017

Wynik postępowania – SAULE-6/02/2017

Wynik postępowania – SAULE-6/02/2017 – ENG