Tenders

The execution of services: testing of perovskite layers/cells in terms of their stability and resilience in time for damage as a result of interaction with the electron and photon radiation / Usługi podwykonawstwa z zakresu „Wykonania usługi w zakresie testowania warstw perowskitu/ogniw pod kątem ich stabilności i odporności w czasie na uszkodzenia wskutek oddziaływania z promieniowaniem elektronowym i fotonowym“ – SAULE-2/05/2016

2016.05.18

Subcontracting services: testing of perovskite layers/cells in terms of their stability and resilience in time for damage as a result of interaction with the electron and photon radiation.

Usługi podwykonawstwa z zakresu „Wykonania usługi w zakresie testowania warstw perowskitu/ogniw pod kątem ich stabilności i odporności w czasie na uszkodzenia wskutek oddziaływania z promieniowaniem elektronowym i fotonowym“.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-2/05/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-2/05/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/05/2016