Tenders

Execution of research and development service in obtaining of barrier and conductive layer with the use of Atomic Layer Deposition method / Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania warstwy barierowej i przewodzącej metodą ALD (ang. Atomic Layer Deposition) – SAULE-FB-1/09/2016

2016.09.19

The subject of this procedure is execution of research and development service in obtaining of barrier and conductive layer with the use of Atomic Layer Deposition method.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania warstwy barierowej i przewodzącej metodą ALD (ang. Atomic Layer Deposition).

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-FB-1/09/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE -FB-01/09/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy Warunkowej

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-FB-01/09/2016