Tenders

Execution of research and development service in obtaining of modified film ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) with a permeability WTVR ≤ 10-4 g / m2 day / Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania modyfikowanych folii ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) o przenikalności WTVR ≤ 10-4 g/m2 day – SAULE-FB-2/09/2016

2016.09.20

The subject of this procedure is execution of research and development service in obtaining of modified film ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) with a permeability WTVR ≤ 10-4 g/m2 day.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania modyfikowanych folii ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) o przenikalności WTVR ≤ 10-4 g/m2 day.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-FB-2/09/2016


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE -FB-02/09/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy warunkowej

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-FB-2/09/2016