Tenders

Execution of research and development service in obtaining of modified film ETFE (Ethylene tetrafluoroethylene) with a permeability WTVR ≤ 10-4 g / m2 day / Opracowanie technologii i wytworzenie modyfikowanej folii ETFE o współczynniku WVTR ≤ 10-4 g/ m2 dzień – SAULE-FB-1/10/2016

2016.10.10

The subject of this procedure is developing a technology and a modified film ETFE with a permeability WTVR ≤ 10-4 g / m2 day and transmission coefficient in the range of 400-800 nm min. 90%.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie technologii i wytworzenie modyfikowanej folii ETFE o współczynniku WVTR ≤ 10-4 g/ m2 dzień i współczynniku transmisji w zakresie 400-800 nm min. 90%.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-FB-1/10/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE -FB-1/10/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy warunkowej

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-FB-1/10/2016