Tenders

Subcontracting services: ‘Testing of ink/cells in terms of their stability over time under varying temperature conditions, in terms of moisture resistance, and their resistance to mechanical damage’ / Usługi podwykonawstwa z zakresu “Wykonania usługi w zakresie testowania tuszy/ogniw pod kątem ich stabilności w czasie w zmiennych warunkach temperaturowych, w zakresie odporności na wilgoć oraz ich odporności na uszkodzenia mechaniczne” – SAULE-4/02/2016

2016.02.12

Subcontracting services: ‘Testing of ink/cells in terms of their stability over time under varying temperature conditions, in terms of moisture resistance, and their resistance to mechanical damage’.

Usługi podwykonawstwa z zakresu “Wykonania usługi w zakresie testowania tuszy/ogniw pod kątem ich stabilności w czasie w zmiennych warunkach temperaturowych, w zakresie odporności na wilgoć oraz ich odporności na uszkodzenia mechaniczne.”

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-4/02/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie Ofertowe – SAULE-4/02/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-4/02/2016