Tenders

Subcontracting a service ‘Implementation of research and development services in obtaining of a stable, conductive (<1 ohm/sqr/mil) and compatible with a perovskite ink ink-jet based on copper or nickel' / Usłua podwykonawstwa z zakresu „Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania stabilnego, przewodzącego (<2 ohm/sqr/mil) i kompatybilnego z perowskitem tuszu ink-jet na bazie miedzi lub niklu” - SAULE-2/10/2016

2016.10.17

The subject of this procedure is subcontracting a service ‘Implementation of research and development services in obtaining of a stable, conductive (<1 ohm/sqr/mil) and compatible with a perovskite ink ink-jet based on copper or nickel”’.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zlecenie usługi podwykonawstwa z zakresu „Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania stabilnego, przewodzącego (<2 ohm/sqr/mil) i kompatybilnego z perowskitem tuszu ink-jet na bazie miedzi lub niklu”.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-2/10/2016


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE -02/10/2016_PL

Zapytanie ofertowe – SAULE -02/10/2016_EN

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego_PL

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego_EN

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_PL

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_EN

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-2/10/2016