Tenders

Supply of brand new Konica Minolta 512 series printheads / Dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących serii Konica Minolta 512 – SAULE-M-01/05/2017

2017.05.23

The subject of this procedure is supply of brand new Konica Minolta 512 series printheads.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących serii Konica Minolta 512.

Tender no./Numer przetargu: SAULE-M-01/05/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-M-1/05/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania