Tenders

Realization of research and development services / Wykonania usługi badawczo-rozwojowej – SAULE-1/07/2017

2017.07.26

The subject of this procedure is the realization research and development services in the obtaining of new Hole Transporting Materials for application in perovskite solar cells.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania nowego materiału przewodzącego dziury (Hole Transporting Materials) do zastosowania perowskitowych
ogniwach fotowoltaicznych.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-01/07/2017.


Attachments/Załączniki:

09.08.2017 – Zmiana terminu skkładania ofert – SAULE-1/07/2017

09.08.2017 – Change of the deadline for tenders submissions – SAULE-1/07/2017

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/07/2017

Tender request – SAULE-1/07/2017-ENG

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Appendix 1 – Tender Form Template

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Appendix 2 – Declaration of meeting the conditions for participation in the procedure

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Appendix 3 – contract draft