Tenders

Realization research and development services in the obtaining of new Hole Transporting Materials for application in perovskite solar cells / Wykonania usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania nowego materiału przewodzącego dziury (Hole Transporting Materials) do zastosowania perowskitowych ogniwach fotowoltaicznych

2017.04.21

The subject of this procedure is subcontracting services in the field “Realization research and development services in the obtaining of new Hole Transporting Materials for application in perovskite solar cells”.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa podwykonawstwa w zakresie „Wykonania usługi badawczo-rozwojowej w zakresie otrzymania nowego materiału przewodzącego dziury (Hole Transporting Materials) do zastosowania perowskitowych ogniwach fotowoltaicznych”.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/04/2017.


Attachments/Załączniki:

Wynik postępowania SAULE-01/04/2017_21.07.2017

Wynik postępowania SAULE-01/04/2017_ENG_21.07.2017

Zmiana terminu składania ofert SAULE-1_04_2017_03.07.2017

Zmiana terminu składania ofert SAULE-1_04_2017_ENG_03.07.2017

Zapytanie ofertowe-SAULE -01/04/2017-PL

Załącznik nr 1 -PL

Załącznik nr 2 – PL

Zapytanie ofertowe-SAULE -01/04/2017-ENG

Załącznik nr 1 – ENG

Załącznik nr 2 – ENG

 

Uzupełnienie dokumentacji postępowania zakupowego – SAULE-01/04/2017

Supplement in documentation of procedure – SAULE-01/04/2017-ENG

Wzór umowy – SAULE-01/04/2017-PL

Agreement draft – SAULE-01/04/2017-ENG