Tenders

Supply of Labview Professional, ChemDraw Professional software / Zakup oprogramowania Labview Professional, ChemDraw Professional – SAULE-1/10/2016

2016.10.06

The subject of this procedure is buying Labview Professional, ChemDraw Professional software together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oprogramowania Labview Professional, ChemDraw Professional wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania SAULE-1/10/2016.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/10/2016

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania – SAULE-01/10/2016