Tenders

Supply of brand new Sapphire QS series printheads / Zakup fabrycznie nowych głowic drukujących serii Sapphire QS- Saule-7/02/2017

2017.02.13

The subject of this procedure is buying and supply of brand new Sapphire QS series printheads.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych głowic drukujących serii Sapphire QS.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-7/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-7/02/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wynik postępowania