Tenders

Delivery of brand new orbital shaker, laboratory centrifuge, magnetic stirrer and heating plate / Zakup fabrycznie nowej wytrząsarki orbitalnej, wirówki laboratoryjnej mieszadła magnetycznego oraz płyty grzewczej – SAULE-3/02/2017

2017.02.02

The subject of this procedure is buying a brand new orbital shaker, laboratory centrifuge, magnetic stirrer and heating plate.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup fabrycznie nowej wytrząsarki orbitalnej, wirówki laboratoryjnej mieszadła magnetycznego oraz płyty grzewczej wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-3/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-3/02/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Wyjaśnienie treści specyfikacji część 2

Wyjaśnienie treści specyfikacji część 3

Informacja o wyniku postępowania