Tenders

Supply of a brand new digital meter / Zakup fabrycznie nowego miernika cyfrowego – SAULE-1/01/2017

2017.01.17

The subject of this procedure is buying a brand new digital meter together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup fabrycznie nowego miernika cyfrowego wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/01/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-1/01/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o wyniku postępowania SAULE-1_01_2017