Tenders

Supply of a brand new low-temperature plasma generator / Zakup fabrycznie nowego generatora plazmy niskotemperaturowej – SAULE-1/02/2017

2017.02.01

The subject of this procedure is buying a brand new low-temperature plasma generator together with delivery, installation and launching.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup fabrycznie nowego generatora plazmy niskotemperaturowej wraz z kompletną dostawą, instalacją oraz uruchomieniem.

Procedure no./Numer postępowania: SAULE-1/02/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe SAULE-1/02/2017 – skorygowane

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyjaśnienie tresci specyfikacji do postępowania

Informacja o wyniku postępowania