Tenders

Delivery and activation of the climate chamber / Dostawa i uruchomienie komory klimatycznej – SAULE-M-02/05/2017

2017.05.30

The subject of this procedure is supply and activation of a climate chamber.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i uruchomienie komory klimatycznej.

Tender no./Numer przetargu: SAULE-M-02/05/2017.


Attachments/Załączniki:

Zapytanie ofertowe – SAULE-M-02/05/2017

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wynik postępowania