Automation engineer / Inż. Automatyk

Obowiązki:
– Projektowanie i implementacja systemów automatyki,
– Uruchamianie podsystemów linii produkcyjnej,
– Przygotowywanie interfejsów użytkownika,
– Opracowywanie dokumentacji technicznej.

Oczekiwania względem kandydatów:
– Wykształcenie wyższe techniczne,
– Doświadczenie w programowaniu sterowników PLC,
– Umiejętność przygotowywania schematów automatyki,
– Znajomość narzędzi CAD (AutoCAD , EPlan),
– Znajomość przemysłowych protokołów komunikacyjnych,
– Umiejętność dobrej organizacji pracy,
– Umiejętność znajdowania niestandardowych rozwiązań,
– Znajomość LabView będzie dodatkowym atutem,
– Znajomość zasad działania maszyn CNC.

Oferujemy:
– Pracę w najbardziej zaawansowanym naukowo startupie w Polsce,
– Tworzenie rozwiązań, które pozwolą produkować najlepsze ogniwa słoneczne na świecie,
– Świetną atmosferę,
– Pracę na granicy przemysłu i nauki.

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław. Kandydaci zainteresowani ofertą proszeni są o wysyłanie swoich CV i listów motywacyjnych pod adres job@sauletech.com

 

Responsibilities:
– Designing and implementation of automation systems,
– Production line commissioning,
– Preparation of user interface,
– Development of technical documentation.

 
Requirements:
– Higher technical education,
– Experience in PLC programming,
– Experience in preparing automation schemes,
– Experience in working with CAD tools (AutoCAD, EPlan),
– Knowledge of industry communication protocols,
– Good work organisation,
– Ability to find custom solutions,
– LabView experience will be an additional asset,
– Knowledge of operating principles of CNC machines.

 
We offer:
– Work in the most scientifically advanced startup in Poland,
– Developing solutions, which will allow to produce the best solar cells in the world,
– Great atmosphere,
– Work on the intersection of science and industry.

 
The position is based in Wroclaw, Poland.
Candidates should send their detailed CV and cover letter to job@sauletech.com